Integriteit

Verantwoord en transparant ondernemen vinden we belangrijk. Het is zelfs een van onze cultuurwaarden. Met dit in ons achterhoofd stelden we ook een integriteitscode (pdf) op. Zo maken we duidelijk waar we voor staan en waarop we aanspreekbaar zijn.

Klokkenluidersregeling
In onze klokkenluidersregeling (pdf) staat hoe te handelen bij vermoedens van een misstand in de organisatie.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Ook de overheid heeft een meldpunt ingesteld. Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kan iedereen terecht. Het meldpunt richt zich met name op een frauduleuze cultuur of zelfverrijking van medewerkers.